سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای و برنامه‌ریزی آرمانی

فائضه فاضلی؛ محمد فلاح

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 186-194

چکیده
  هدف همه مؤسسات خدماتی از جمله بانک‌ها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. برای سنجش کیفیت خدمات، در واقع تفاوت بین آنچه مشتریان احساس می‌کنند که باید دریافت کنند و خدمتی که واقعاً دریافت نموده‌اند؛ باید مورد سنجش قرار گیرد. در این پژوهش، با مطالعه درباره ویژگی‌ها و مدل‌های کیفیت خدمات، پنج شاخص از سنجه‌های کیفیت از طریق ...  بیشتر

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین شرکت‌های کارا در بورس اوراق بهادار

مرتضی جوشقانی زاده؛ ملیحه سبزواری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 195-206

چکیده
  در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کاراترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‌گردد. این روش در مورد شرکت‌های حاضر در سه صنعت بانکداری، پتروشیمی و دارویی بررسی می‌گردد تا شرکت‌های کارا در هر صنعت شناخته شوند. شرکت‌های کارا و ناکارا را مشخص، شرکت‌های ناکارا را رتبه‌بندی و برای انتخاب ...  بیشتر