اطلاعات تماس:
لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره زیر تماس برقرار نماید.
نشریه مطالعات راهبردی مالی و بانکی

دفتر نشریه:
نشر رئا
کد پستی: : ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷

تلفن:54310428-011

تلفکس: 54288856-011
ایمیل: fbsjornal@gmail.com

www.journal-fbs.com

آدرس: مازندران- تنکابن – خیابان فردوسی غربی – کوچه شهیدان دانشجو 


Enter only the alphabet (non-numeric) letters.
CAPTCHA Image