نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 Tehran IUST

چکیده

هدف: در زمینه‌ مدیریت سرمایه‌گذاری، متنوع‌سازی یک عنصر کلیدی جهت مدیریت ریسک است که در میان رویکردهای مختلفی که برای آن وجود دارد، تشکیل سبد سهام هم‌وزن یک رویکرد ساده و کارآمد به شمار می‌رود. از این جهت که ارزیابی و مدیریت ریسک از دست دادن سرمایه نقش حیاتی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مالی دارد، این پژوهش قصد دارد تا یک رویکرد جدید بر پایه‌ی استراتژی تشکیل سبد سهام هم‌وزن ارائه کند تا کارایی رویکرد مذکور را افزایش دهد.

روش‌شناسی پژوهش: رویکرد پیشنهادی این پژوهش شامل تلفیق استراتژی تشکیل سبد سهام هم‌وزن و ابزارهای سنجش و ارزیابی ریسک است. این رویکرد نوآورانه با هدف ارائه یک استراتژی جامع‌تر و کاراتر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده است. در این رویکرد ابتدا سهام با سنجه‌های ریسک رایج در ادبیات مدیریت سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و غربالگری می‌شوند و سپس با استفاده از استراتژی تشکیل سبد سهام هم‌وزن، یک سبد سرمایه‌گذاری از سهام باقی‌مانده تشکیل می‌گردد. سنجه‌های ریسک مورد استفاده در این تحقیق شامل واریانس، انحراف معیار، نیم انحراف معیار، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک شرطی، ارزش در معرض ریسک آنتروپیک، افت در معرض ریسک، افت در معرض ریسک شرطی و افت در معرض ریسک آنتروپیک است.

یافته‎ها: به متظور ارزیابی رویکرد پیشنهادی روش مذکور روی یک مطالعه موردی تجربی از دنیای واقعی با استفاده از داده‌های تاریخی ماهانه از نمادهای شاخص S&P 500 صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی آن نیز با نتایج حاصل شده با نتایج حاصل از رویکرد پایه‌ی تشکیل سبد سهام هم‌وزن مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing A New Equally Weighted Portfolio Strategy Using Different Risk Measures: An Empirical Evidence from S&P500 Index

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shabani 1
  • Hossein Ghanbari 1
  • Emran Mohammadi 2

1 Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran;

2 Tehran IUST

چکیده [English]

Purpose: Diversification is an essential component of risk management in the investment field. Among the various methods at hand, the establishment of an equal-weight stock portfolio is widely acknowledged as a simple and efficient strategy. This research aims to introduce a new approach based on the equal-weighted stock portfolio strategy to enhance its efficiency in managing risk and making financial decisions.

Methodology: The proposed approach integrates the equal-weight stock portfolio strategy with risk measurement and evaluation tools. By employing common risk measures from the investment management literature, stocks are first evaluated and screened. The remaining stocks are then used to form an investment portfolio using the equal weight portfolio strategy. The risk measures utilized in this research encompass variance, standard deviation, semi standard deviation, value at risk, conditional value at risk, entropic value at risk, drawdown at risk, conditional drawdown at risk, and entropic drawdown at risk.

Findings: To evaluate the performance of the proposed approach, an experimental case study is conducted using monthly historical data of S&P 500 index symbols. The results are compared with those obtained using the traditional equal-weight stock portfolio formation approach. The empirical findings of this study carry practical implications for investors and investment fund managers.

Originality/Value: This research contributes to the field by offering an innovative perspective on stock screening and investment portfolio formation, which can also serve as a valuable measurement criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equally weighted portfolio, Risk measures, Naï
  • ve Diversification, Investment decisions