قابل توجه دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد):

در تکمیل مشخصات نویسندگان درون مقاله و سامانه دقت لازم را به عمل آورند. براساس قوانین نشریه، به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای امکان تغییر ترتیب، تعداد نویسندگان، مرتبه علمی، مشخصات نویسندگان، نویسنده مسئول وجود ندارد. از دانشجویان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقاله خود از واحد پژوهش دانشگاه محل تحصیل خود، موارد فوق‌الذکر را پیگیری نمایند. همچنین درگواهی پذیرش مقاله تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد لذا قبل از ارسال مقاله دقت فرمایید (قابل ذکر است که مقالات پذیرفته شده، ظرف مدت 18 ماه به چاپ خواهند رسید؛ تاریخ مذکور قطعی و قابل استناد نمی باشد). 

نویسندگان محترم می‌بایست بر اساس فایل الگوی مقالات  اقدام به تهیه و ارسال سند خود نمایند. همچنین نویسندگان باید فایل مربوط به مشخصات خود را به صورت مجزا ارسال کنند (نام و نام‌خانوادگی، وابستگی سازمانی، آدرس ایمیل، شماره تماس، ORCID به فارسی و انگلیسی). 

  از نویسندگان تقاضا می شود که قرارداد حق چاپ که در ادامه آورده شده است را تکمیل و امضا نمایند. این حقوق شامل امتیاز انحصاری انتشار و توزیع مقاله پذیرفته شده در همه اشکال و رسانه ها و همچنین اختیار حقوق مندرج در مقاله، علیه اشخاص ثالث، در موارد سرقت ادبی یا نقض حق چاپ است. قابل ذکر است که حقوق چاپ و انتشار کامل مقاله بدون هیچ‌گونه محدودیتی برای نویسندگان محفوظ می باشد. به نویسندگان محترم توصیه می گردد فایل تواقفنامه و تعارض منافع را دانلود نموده و موارد مندرج در پرونده را تأیید کنند. ضمنا، فایل های مذکور در مراحل ارسال مقاله به نشریه، ضمیمه گردد.

 همچنین از نویسندگان درخواست می‌شود موارد زیر را مدنظر قرار دهند: 

  • چنانچه نویسندگان دارای حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی هستند، در قسمت تشکر و قدردانی مقاله ذکر نمایند.
  • بازه بررسی مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) حداکثر 7 روز کاری است.
  • طول مدت فرایند داوری بین 1 تا 4 ماه می‌باشد.
  • فرآیند داوری برای هر مقاله، توسط حداقل 2 داور از داوران نشریه انجام می‌پذیرد.
  • در سامانه نشریه، قسمت وابستگی‌های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

      گروه آموزشی، دانشگاه یا موسسات آموزش عالی، شهر، کشور.

       .Department of ..., University (Institution), City, Country

  تذکرات:

تذکر 1:

خواهشمند است از آنجا که فایل اصل مقاله برای داوران جهت ارزیابی ارسال می‌گردد به هیچ عنوان نام نویسنده یا نویسندگان بر روی فایل و یا داخل فایل (اصل مقاله) قرار نگیرد و فایل اصل مقاله را با هر عنوانی غیر از نام نویسنده ذخیره نمایید. مشخصات نویسندگان به فارسی و به انگلیسی به‌‎صورت جداگانه در فایلی به نام (مشخصات نویسندگان) آورده شود.

- چکیده فارسی و انگلیسی: ساختاریافته در بخش‌های: هدف (Purpose)، روش‌شناسی پژوهش (Methodology)، یافته‌ها (Findings) و اصالت/ارزش افزوده علمی (Originality/Value) تهیه و تنظیم شود.

- چکیده فارسی (200 تا 250 واژه)، و چکیده انگلیسی مقاله (200 تا 250 واژه). 

 

 تذکر2: نحوه نگارش جداول، شکل‌ها و نمودارها

 هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط‌چین در بالای جدول با قلم فارسی  IRNazanin توپر به اندازه pt. 10 (لینک دانلود فونت) و قلم لاتین  Time New Roman به اندازه  9 pt. به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آن‌ها ارجاع می‌شود، درج گردد.

 هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان باشد (فارسی و لاتین) که به‌صورت وسط‌چین و برای زبان فارسی در زیر آن با قلم  IRNazanin توپر و اندازه pt. 10 و برای زبان لاتین با قلم Time New Roman و اندازه  9 pt.تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری گردد.

(نگارش کپشن فارسی و انگلیسی جداول، شکل‌ها و نمودارها الزامی است)

  تذکر 3: نحوه نگارش  فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع، از روش ارجاع  APA(ای.پی.ای) استفاده می‌شود؛ به این ترتیب که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر ذکر و شماره‌گذاری می‌شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (سال انتشار). (نقطه و یک فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک، (ویرگول و یک فاصله) نام مترجم، (ویرگول و یک فاصله) محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات. (نقطه)

مقاله: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله. (نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک، (ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع –(خط فاصله) پایان مقاله. (نقطه)

مقالات برخط: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله. (نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک، (ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پایان مقاله. (نقطه ویک فاصله) دریافت شده از (دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت.

 *در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود، اسامی آن‌ها با استفاده از ویرگول (،) جدا شود.

  نکته مهم:

از آنجایی که هدف نشریه در راستای بین‌المللی شدن می‌باشد، تمامی نویسندگان باید منابع فارسی مقاله خود را  علاوه بر فارسی به‌صورت انگلیسی نیز وارد نمایند و در قسمت انگلیسی در انتهای هر منبع فارسی (in Persian) اضافه کنند.

مثال:

Seyed Nezhad Fahim, S., & Zamani, S. (2020). The effect of audit quality on the audit adjustments to earnings. Innovation management and operational strategies, 1(2), 140-156. (in Persian)