مقالات منتشر شده در نشریه‌ی "مطالعات راهبردی مالی و بانکی" دارای دسترسی آزاد هستند و همواره برای خواندن، و اشتراک گذاری در دسترس محققان قرار دارد. قابل ذکر است مقالات در این نشریه تحت شرایط مجوز Creative Commons (CC) منتشر می شوند. از این‌رو، اجازه استفاده، توزیع و تکثیر در هر رسانه‌ای فراهم می‌باشد. همه مقالات ارسال شده به نشریه از طریق نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور جهت اطمینان از اصالت کار مورد  بررسی قرار گرفته و در نهایت توسط داوران به طور دقیق مورد داوری قرار می گیرند.

  1. نویسنده (ها) و دارنده (های) حق چاپ مقالات، حقوقی رایگان، غیرقابل بازگشت، جهانی، دائمی، جهت دسترسی به مقاله، کپی برداری، استفاده، توزیع، و نمایش عمومی اثر و همچنین ایجاد و توزیع آثار جدید برگرفته شده از مقاله در هر رسانه دیجیتالی، مشروط به رعایت حق تالیف نویسنده را به همه کاربران می دهند.
  2. در زمان انتشار، نسخه کامل اثر و کلیه مطالب تکمیلی، از جمله موافقت حق چاپ (کپی رایت) در قالب یک استاندارد الکترونیکی، حداقل در یک پایگاه آنلاین وابسته به یک موسسه دانشگاهی یا جامعه علمی، یا سایر سازمان ها که متعهد به دسترسی آزاد مقالات، توزیع نامحدود آن ها و بایگانی طولانی مدت می شوند، ذخیره می گردد.