هدف:

هدف عمده نشریه‌ی "مطالعات راهبردی مالی و بانکی" ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته مدیریت مالی، مدیریت اموربانکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، حسابداری و علوم ریاضی می‌باشد تا بتوانند آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های فعالیت خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند.  از این‌رو، امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران و کشور گردد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

دامنه و چشم‌انداز:

 این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

 • اقتصادکلان: مصرف، پس‌انداز، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری
 • پول و نرخ‌های بهره
 • سیاست پولی، بانک مرکزی و عرضه پول و اعتبارات
 • سیاست اقتصاد کلان، جنبه‌های اقتصاد کلان مالیه عمومی و چشم‌انداز کلی
 • مالیه بین‌الملل
 • عرضه پول و اعتبارات
 • سیاست اقتصاد کلان، جنبه‌
 • بازارهای مالی
 • ابزارهای مالی نوین
 • بهینه‌سازی خطی/ غیر خطی/ مقید/ نامقید/ محدب/ غیر محدب
 • تصمیم‌گیری در کسب و کارهای نوین
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 • الگوریتم‌های فراابتکاری
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • داده‌کاوی و مفاهیم مربوط به آن
 • تحلیل ریسک
 • مدل‌سازی مالی
 • مدل‌های پیش بینی/ سری های زمانی
 • مدلسازی اقتصادی
 • مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
 • حسابداری مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی