ارایه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای در فضای غیر قطعی

فرهاد حسین زاده لطفی؛ سید اسماعیل نجفی؛ هما فاسمی تودشکی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-21

چکیده
  امروزه مدیران در همه سازمان‌ها، از جمله بانک‌ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف هستند. با در نظر گرفتن فرهنگ فروش در حال ظهور و تقسیم‌بندی مشتریان در سیستم بانکداری جامع در داخل بانک‌ها، مدیران نیاز به سنجش کارایی با استفاده از مدل‌های مرسوم در تحلیل پوششی داده‌ها در قسمت‌های مختلف از جمله، ...  بیشتر

بررسی اثرگذاری هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی استارت آپ‌ها: رویکرد مدل‌های شبکه عصبی و معادلات ساختاری

میثم جعفری اسکندری؛ ابراهیم فربد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 22-40

چکیده
  بررسی اثرگذاری هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی استارت آپ‌ها: رویکرد مدل‌های شبکه عصبی و معادلات ساختاری می‌باشد. این پژوهش از نوع کمی، ازنظر ماهیت توصیفی-همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی هست. هیچ لیست به‌روزی از شرکت‌های نوپا و استارآپ‌ها وجود ندارد که بتوان از آن‌ها به‌عنوان نمونه استفاده کرد. برای غلبه بر این مشکل، با چندین مرکز ...  بیشتر

خوانایی گزارش‌های مالی بانک‌ها و حق‌الزحمه‌ حسابرسی: شواهدی از ایران

حامد آراد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 41-55

چکیده
  افشای حسابداری از طریق انتشار گزارش­های مالی سالانه شرکت‌­ها صورت می‌­گیرد. اطلاعات افشاشده باید دارای ویژگی­‌های مناسبی باشد که قابلیت درک برای گروه‌­های استفاده‌کننده را تسهیل نماید. از طرفی اعتبار گزارش‌­های مالی با استخدام حسابرسان مستقل ایجاد می‌­شود که هزینه­‌های حسابرسی قابل‌توجهی را برای دستیابی به ...  بیشتر

تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی: پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی

آزاده شمشاد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 56-68

چکیده
  درماندگی مالی شرکت‌ها همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه­های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت‌هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می‌تواند تا حدودی از بروز زیان‌های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر خدمات وب‌سایت بانکداری الکترونیک در محیط فازی

سیده فاطمه فقیدیان؛ خدیجه فتحی زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 69-76

چکیده
  صنعت بانکداری الکترونیک در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری، وابسته به ارایه خدمات الکترونیک در قالب­‌های مختلف از جمله وب‌سایت می‌باشد. این پژوهش به دنبال شناسایی و الویت‌بندی عوامل موثر بر وب‌سایت بانک‌ها با هدف کسب رضایت کاربران می‌باشد. با مرور پیشینه، شش شاخص شناسایی و استخراج شد و توسط روش دلفی فازی یک شاخص حذف و مورد ...  بیشتر

تحلیل نسبت‎‌‌های مالی دوپونت با رویکرد تجمیع منطقی: شواهدی از سی شرکت بزرگ بورس تهران

میثم کاویانی؛ فاطمه قلی پور

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 77-86

چکیده
  این پژوهش بر اساس روش مبتنی بر منطق به تجزیه‌وتحلیل مالی دوپونت از عملکرد تجاری 30 شرکت بزرگ بازار سرمایه تهران برای دوره زمانی 1398 الی 1400 پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از مدل ریاضی به تجمیع منطقی مولفه‌ها به‌منظور مدل‌سازی الگوهای احتمالی مطابق با مدل‌های تجاری استفاده شده است. هم‌چنین مدل‌های ریاضی به‌دست‌آمده برای محاسبه ...  بیشتر